Horario de atención

 

 

DIRECTOR CENTRE:

Prèvia petició cita

 

 

 

PSICOPEDAGOGA DEL CENTRE:

Prèvia petició cita

 

 

 

MENJADOR ESCOLAR

De Setembre a Juny

El Menjador Escolar funciona de dilluns a divendre. Els dimecres, que no hi ha classe per la vesprada, els alumnes seran arreplegats abans de les 15 h.

 

 

ADMINISTRACIÓ 

HORARI D'ATENCIÓ:


-Dilluns i Dijous: Vesprades - de 16.30 h. a 17.30 h. -

-Dimarts i Dimecres: Matins - de 8.30 h. a 9.30 h. - 

 

SECRETARIA

 

HORARI D’ATENCIÓ d’octubre a maig:

 

-       Matí:  

Dilluns i Dijous: de 8’30 a 9’30 h.  

Dimarts, Dimecres i Divendres: de 8’30 h. a 9’30 h.  /  de 12 h. a 13 h.

-       Vesprada  (Dilluns i Dijous): de 16 h. a 17 h.

  

HORARI D’ATENCIÓ de juny, juliol i  setembre:

 

 

-       Horari de matí: 

de 8’30 h. a 9’30 h.   /  de 12 h.  a 13 h.

 

 

ESCOLA MATINERA

 

HORARI de setembre a juny:

- De 7´45 a 9 h.